Januar

3. januar Juniorklubberne åbner igen

Uge 2 Aftenklubberne åbner igen

15. januar Sangboxen i Nors klub

14. januar E-sport træning start i Thisted

15. januar Funktionel træning i Street sport

22. januar E-sport træning start i Hurup

22. januar Sangboxen i Bedsted klub

23. januar E-sport træning start i Thisted

Uge 5+6 Sangboxen i Hanstholm klub